Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності

Legal Empowerment: Promoting Autonomy, Avoiding Institutional Inequality. Presentation delivered by Yurii Sheliazhenko, head of NGO Autonomous Advocacy, at the international conference “Redesigning Justice: Promoting civil rights, trust and fairness” at Keble College, Oxford, UK.

Правове звільнення: розвиток автономії, подолання системної нерівності. Переклад з англійської презентації, яку представив Юрій Шеляженко, голова ГО “Автономна Адвокатура”, на міжнародній конференції “Переустрій законності: утвердження громадянських прав, довіри та чесності” в Кейбл Коледжі (Оксфорд, Велика Британія).

Ранок у Оксфорді