Рада Європи запевнила Автономну Адвокатуру, що ЄСПЛ пояснюватиме відхилення справ одним суддею

До кінця 2016 року Європейський Суд з прав людини планує почати надавати заявникам офіційне судове рішення у їхній справі із вказаним обґрунтуванням рішення судді, який засідає одноособово, замість простих листів з канцелярії Суду без пояснення причин, які на сьогодні відправляються в таких випадках. Про це повідомив у листі на адресу Громадської організації “Автономна Адвокатура” Бйорн Берг, директор особистого офісу Генерального Секретаря та Заступника Генерального Секретаря Ради Європи.

autonom-lyst-coe560

Також у листі зазначено, що компетенцію суддів, які засідають одноособово, встановлено статтею 27 Європейської Конвенції з прав людини, запровадженою у відповідності з Протоколом № 14 до Конвенції для реагування на експоненціальне зростання завантаження Суду справами. Повідомлення заявникам про рішення одного судді щодо неприйнятності справи без наведення обґрунтування у листі пояснюється нагальною потребою сконцентрувати обмежені ресурси Суду на прийнятних справах, в яких піднімаються найбільш релевантні правові питання відповідно до Конвенції.

У вересні Громадська організація “Автономна Адвокатура” звернулася із петицією до Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, в якому повідомила про початок кампанії за прозорість Європейського Суду з прав людини під назвою Overcoming Unreasonable Rejection (“Подолання необгрунтованої відмови”).

autonomous-2coe-560

У петиції Автономної Адвокатури висловлювалася глибока стурбованість необгрунтованими відмовами від розгляду так званих “явно неприпустимих” звернень до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Зазначалося, що за даними сайту www.echr.coe.int 85% звернень оголошуються “явно неприйнятними” одним суддею. У листах інформування про рішення щодо неприйнятності звернення, які направляються заявникам відповідно до Правила Суду 52А, не наводяться ніякі причини або пояснення відмови ЄСПЛ від подальшого розгляду звернення. Заявники не можуть зрозуміти, з яких підстав звернення залишено без розгляду, які конкретно критерії прийнятності ними порушено. Крім того, ЄСПЛ не дозволяє заявникам отримати копію рішення одного судді про неприйнятність звернення, не дозволяє оскаржити це рішення або отримати будь-яку додаткову інформацію про нього. Автономна Адвокатура вважає, що такий підхід явно суперечить статті 10 Загальної декларації прав людини (право на справедливий суд).

Також Автономна Адвокатура розкритикувала ЄСПЛ за намагання виправдати порушення права людини на справедливий судовий розгляд тим, що “багато людей пишуть в Страсбург без будь-якої юридичної консультації або допомоги”. Такі відмовки, на думку Автономної Адвокатури, свідчать про дискримінацію заявників за соціальним статусом, змушують їх шукати підтримки юридичної спільноти, дотичної до ЄСПЛ, хоча ця юридична спільнота не завжди поділяє правову позицію заявників або, в країнах з катастрофічною соціальної нерівністю (таких, як Україна), багато людей не можуть отримати належну юридичну консультацію або правову допомогу в зв’язку із національним рівнем бідності та гноблення, а також прикрими явищами жадібності, зарозумілості, невігластва корумпованої елітарністю юридичної спільноти. У петиції також вказувалося, що деякі люди вже зверталися до ЄСПЛ з питанням, які запобіжники захищають ЄСПЛ від корупції і дискримінаційної елітарності, якщо більше 8 з 10 заявок ЄСПЛ відкидає у таємничій непрозорій процедурі, де один суддя може оголосити звернення “завідомо неприйнятним” без будь-яких причин і пояснень та заявник не може ані отримати копію рішення про неприйнятність, ані оскаржити це рішення; жодної відповіді на цей запит влітку цього року не надійшло.

В рамках проекту Overcoming Unreasonable Rejection Автономна Адвокатура пропонує всім, хто зустрівся із цією проблемою, повідомляти про необгрунтовано відкинуті ЄСПЛ звернення відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та уповноважувати Автономну Адвокатуру надіслати запит до ЄСПЛ та вимагати відповіді щодо причин відмови, а у разі ненадання адекватної відповіді протягом 3-х місяців опублікувати та направити в міжнародні правозахисні організації копії звернення та листа про необгрунтовану відмову. Автономна Адвокатура заявила, що реалізуватиме проект Overcoming Unreasonable Rejection доти, поки ЄСПЛ не змінить Правила Суду таким чином, щоб кожен заявник був повністю проінформований про причини визнання його звернення неприйнятним, і щоб був забезпечений порядок перегляду рішень про неприйнятність на випадок, якщо таке рішення було прийнято помилково.

Громадська організація “Автономна Адвокатура” заснована 23.08.2016 р. з метою здійснення і захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування (реєстраційний номер запису у Реєстрі громадських об’єднань № 1462771). Скороченим позначенням Автономної Адвокатури є A=A, закон ідентичності. Девіз автономної адвокатури AD VOCO PRO SUI IURIS, що у перекладі з латини означає “для заклику за власне право”. Провокатор (латиною pro voco – за заклик) – той, хто кличе по допомогу, захист, представництво, інформування. Автономний адвокат (латиною ad voco – для заклику) є самостійною та досвідченою людиною, покликаною і спроможною надати необхідну допомогу провокатору. Як зазначено у книжці “Автономна Адвокатура: організаційно-правові засади”, Автономна Адвокатура прагне навчитися успішно захищати права і свободи людини без конституційних привілеїв «адвокатської монополії», продемонструвати безглуздість цих привілеїв і домогтися їх скасування, а також відроджує в сучасних умовах давньоримське право Provocatio ad populum (звернення до народу), як свободу слова, щоб вимагати справедливості, та свободу об’єднань для утвердження справедливих законів та чесних правових відносин.