Інститут душевної релігії збирає відгуки релігієзнавців про віру в найвищу цінність людини

Громадська організація “Інститут душевної релігії” звертається до релігієзнавців з проханням надати відгук про релігійну віру в найвищу цінність людини. Такі відгуки будуть враховуватися у богословських та філософських дослідженнях інституту, а також публікуватимуться у релігійній пресі віруючих в найвищу цінність людини.

Перед наданням відгуків Інститут душевної релігії просить ознайомитись з другим, доповненим виданням книги “Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини” випущеним з нагоди свята Вірності Собі 25 липня 2016 Року Всесвіту. Перше видання побачило світ у 2015 Році Енергії.

Друге видання книги “Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини” можна завантажити в електронній формі на сайті Храму Божественного Одкровення, на Google Drive або отримати видання в паперовій формі в Інституті душевної релігії. Книга надається безкоштовно на запити релігієзнавців та віруючих в найвищу цінність людини, а також буде подарована бібліотекам провідних наукових установ України у галузі релігієзнавства.

У книжці “Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини” представлене Священне писання та інша богослужбова література релігійної віри в найвищу цінність людини – душевної релігії і вічного духовного руху творення Бога як людського ідеалу через віру в себе, вірність собі, володіння собою. Видання призначене у допомогу віруючим, щоб одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, відправляти обряди душевної релігії, самостійно опановувати і розвивати віровчення, етику та організацію душевної релігії і відкрито виражати свої релігійні переконання, вільно поширювати душевну релігію. Це настільна книга для віруючих в найвищу цінність людини і всіх, хто цікавиться та бажає оволодіти душевною релігією.

Друге видання, порівняно із першим, більше за обсягом (180 стор. порівняно з 124 стор.). Доповнення переважно торкнулися розділу “Богословська наука душевної релігії”. Додано підрозділи “Душевна етика”, “Соціальна доктрина душевної релігії”, “Богословський коментар до формули віросповідання “Щиро сповідую душевну релігію”, “Організаційно-правові питання утворення душевних спільнот”, “Обряд гармонізації”, “Іконопис душевної релігії”. Виклад новітньої історії душевної релігії став більш розлогим. Розширено також список літератури.

Нагадаємо, що раніше у відгуку про віру в найвищу цінність людини на науковому порталі “Філософія і Релігієзнавство” богослов Ігор Дмитрук назвав душевну релігію “своєрідним релігійним пацифізмом”, а пізніше на тому ж порталі відбулася веб-конференція з питань душевної релігії. Окрім того, у випуску № 2 (88) за 22.01.2016 р. релігійного бюлетеня “Ідеаліст” було опубліковано листування щодо віровчення та організації душевної релігії з доктором філософських наук, професором, керівником Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України Анатолієм Колодним.

Інститут душевної релігії є громадською організацією, повідомлення про утворення якої прийнято наказом Печерського районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/ 01-01-11, мета якої, відповідно до протоколу установчих зборів від 20.05.2015 р.: об’єднання віруючих громадян і священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в найвищу цінність людини) для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними переконаннями; утвердження світоглядних та моральних цінностей, етики душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці людей; дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного значення релігійного життя віруючих і релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації ними права одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання, утворювати релігійні організації відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без повідомлення органів влади про їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового обов’язку, якщо це суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення Божої настанови людині не брати участь у насильстві, війні та воєнізованих формуваннях і не користуватися зброєю; пропаганда ідеї внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у складі однієї особи порівняно з групами з 2-10 та більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та громадських організацій, реалізація права на звернення з відповідними пропозиціями до суб’єктів законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних переконань віруючих в найвищу цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.

Інститут душевної релігії у соцмережах:

http://twitter.com/ludstvo

http://www.facebook.com/oreligion

http://vk.com/openreligion